Duurzaamheid

Scroll
Verantwoord en voorop

Voor zoiets als groenten moet het vanzelfsprekend zijn dat je die produceert met respect voor Moeder Aarde.

We maken de wereld liever blij met gezonde groenten dan dat we een aanslag doen op fossiele bronnen. Daarom stellen we bij Agro Care alles in het werk om duurzaam bezig te zijn. We maken gebruik van alle denkbare innovaties die er zijn om onze tomaten milieuvriendelijk te telen. Daar gaan we ver in. Maar we zijn er nog lang niet. Ook hier kennen we ‘no limits’: we willen vooroplopen als teeltbedrijf dat de lekkerste tomaten met de minste milieu-impact produceert. Wordt vervolgd dus!

Met een beetje hulp van Moeder natuur
Werken aan een hogere levensstandaard

Werken aan een hogere levensstandaard

In landen als Tunesië en Marokko zijn we niet alleen maar teler. We zijn een belangrijke werkgever in regio’s met weinig werkgelegenheid, en daarmee een inkomstenbron voor tientallen gezinnen. Medewerkers krijgen de kans zich te ontwikkelen. Veelzeggend is dat beide Afrikaanse vestigingen nagenoeg uitsluitend op lokale medewerkers draaien. Voor medewerkers én hun gezinnen zorgen we goed. Natuurlijk met een salaris dat hen in staat stelt een leven op te bouwen. Maar ook met goede gezondheidszorg, zoals een verpleegkundige op locatie en tandheelkundige controles. Met de introductie van Fairtrade snoeptomaatjes geven we onze eindgebruikers de kans om de lokale bevolking te steunen.

Meer over Desert Joy Sluit venster
Verwarmen met maximale efficiency en minimale milieu-impact

Verwarmen met maximale efficiency en minimale milieu-impact

Tomaten telen vraagt energie. Maar bij Agro Care niet meer dan strikt noodzakelijk is. In de glastuinbouw liepen we voorop met de inzet van warmtekrachtkoppelingen (wkk’s): een efficiënte techniek om aardgas om te zetten in stroom voor de belichting, intern-transportsystemen en verpakkingsmachines, CO2 voor het gewas en warmte voor de kas. Energie die ‘over’ is, wordt terug geleverd aan net om te voorzien in de behoefte van huishoudens. Het gebruik van geothermie is de volgende stap: warmte halen we in de Wieringermeer en in Tunesië al deels uit de grond. De installatie van zonnepanelen is standaard. En scherminstallaties houden de warmte en het licht waar die horen: in de kas.

Sluit venster
De Nederlandse glastuinbouw als voorbeeld voor de wereld

Bioloog David Attenborough prijst op Netflix Nederlandse tuinbouw de hemel in

Het is 2020 als de Nederlandse tuinbouw een groot compliment krijgt: van bioloog en televisiemaker David Attenborough. In zijn documentaire ‘A life on our planet’ op Netflix laat hij zien hoe de Nederlandse glastuinbouw zich heeft ontwikkeld. Nergens ter wereld is de voedselproductie per vierkante meter groter. Nergens ter wereld wordt die groente geproduceerd met zo weinig energie en water. Energie die vaak niet eens fossiel meer is. Glastuinbouw op Nederlandse schaal kan daardoor een antwoord zijn op het klimaatprobleem op aarde. Ook helpt de intensieve teelt om de miljarden monden te voeden.

Bekijk op Netflix Sluit venster

Een groot compliment voor de Nederlandse tuinbouw van bioloog en televisiemaker David Attenborough.

Fairtrade telen in Tunesië
CO2 gebruiken voor de groei van het gewas

CO2 gebruiken voor de groei van het gewas

De CO2 die voor veel economische sectoren een probleem is in het productieproces, is bij Agro Care van harte welkom: als voedingsstof voor het gewas. Die CO2 - rookgas - is een bijproduct van de warmtekrachtinstallaties op onze bedrijven. Via slangen gaat de CO2 naar de kas, om daar door de plant te worden omgezet in zuurstof. Er komt daardoor veel minder CO2 in de buitenlucht terecht.

Sluit venster
Waterverbruik verminderen door slimme technologieën

Waterverbruik verminderen door slimme technologieën

De beschikbaarheid van goed drinkwater wordt in de toekomst alleen nog maar belangrijker. Voor Agro Care reden om er nu al heel zorgvuldig mee om te gaan. Slimme technologie helpt. Computergestuurd telen waarbij de plant in een substraatmat staat maakt het mogelijk de exacte hoeveelheid water en voeding te doseren. Wat niet wordt gebruikt, gaat niet verloren: door recirculatie blijven water en meststoffen in het productieproces. Zo hebben we gemiddeld 75 procent minder water nodig voor de productie van een kilo tomaten in vergelijking met traditionele telers in Zuid-Europa en Noord-Afrika. Ook in Tunesië is 75% minder water nodig. In dat land kiezen we bovendien voor geothermisch water, waardoor we geen water gebruiken dat de bevolking nodig heeft.

Sluit venster

Door de efficiency een veel kleinere footprint op aarde.

Lichthinder beperken, niet omdat het moet maar omdat het kan

Lichthinder beperken, niet omdat het moet maar omdat het kan

Als een van de eerste grootschalige teeltbedrijven zijn we gestart met de beperking van lichthinder. In de loop van de tijd hebben schermfabrikanten geïnvesteerd in steeds betere verduisteringsinstallaties. Daardoor zijn we in staat om op al onze locaties met belichting de lichthinder binnen de voorgeschreven normen te houden: 95% van het licht wordt afgeschermd. En zo hoort het ook.

Sluit venster
Natuurlijke oplossingen tegen ziekten en plagen

Natuurlijke oplossingen tegen ziekten en plagen

Smaakvolle tomaten produceren: dat begint met een gezond gewas. Waar we toch worden geconfronteerd met ziekten en plagen grijpen we terug op natuurlijke oplossingen. Zoals biologische gewasbescherming, met insecten of middelen van natuurlijke oorsprong. Alleen al door nuttige insecten pleksgewijs in te zetten voorkomen we dat een uitbraak grotere gevolgen kan hebben. Ook blijven we daardoor makkelijk binnen de strenge marges die retailers hanteren voor residu op de producten.

Sluit venster
Aansluiting bij het ecomodernisme

Aansluiting bij het ecomodernisme

De wijze waarop een bedrijf als Agro Care teelt sluit ook aan bij een relatief nieuwe stroming: die van het ecomodernisme. De gedachte erachter is dat technologie juist kan bijdragen aan een bescherming van de natuur. Door de technologische ontwikkeling hoeven economische activiteiten niet langer meer een negatieve invloed op het milieu te hebben. De moderne glastuinbouw – met bedrijven als Agro Care voorop – heeft ook nog andere voordelen voor de natuur. Door de efficiency zijn de opbrengsten per vierkante meter ongekend hoog. Daardoor heeft de teelt van voedsel een veel kleinere footprint op aarde. En is er meer ruimte voor groen.

Sluit venster
Overrijpe tomaten worden verwerkt in sauzen en soep

Overrijpe tomaten worden verwerkt in sauzen en soep

Tomatenblend is een ideale kickstarter voor een groot aantal recepten, van pizza tot pasta. Bij Greenblend maken we die basis met uitsluitend natuurlijke ingrediënten. Reststromen van Agro Care krijgen hier een upgrade tot een hoogwaardig ingrediënt voor afnemers in de industrie en de foodservice. Ook de verkoop van Greenblend producten is in handen van Harvest House.

Meer over Food Fellows Sluit venster

Met ‘We care for people’ gaan we voor het welzijn van de wereld.

We care for people