Ons bedrijf

We care for people

Een bedrijf dat actief is in de groei. In de groei van tomaten en in de groei van mensen.

Agro Care is een van de toonaangevende tomatenproducenten van Europa. Op zeven locaties in vier landen telen we een compleet assortiment, afgestemd op de behoeften van onze afnemers: grote retailketens. Met een totale teeltoppervlakte van 261 hectare kunnen we jaarrond leveren. In de winter, als er in Nederland onvoldoende natuurlijk licht is, maken we gebruik van groeilicht. Een ander deel van de productiecapaciteit komt van onze vestigingen in Frankrijk, Marokko en Tunesië.

Al 25 jaar ambitieus

Het verhaal van Agro Care begint eind jaren negentig. Schoolvrienden Kees van Veen en Philip van Antwerpen zijn beiden actief in de Westlandse glastuinbouw, in de tomatenteelt. Kees in loondienst, Philip als eigen ondernemer. Als de ambitie groeit om samen een bedrijf te beginnen, komt het Zeeuwse Rilland in beeld. Geen gebruikelijke locatie voor een glastuinbouwbedrijf, wel een plek met concurrerende grondprijzen. En vooral een locatie die past bij de visie van Kees en Philip: de teelt van tomaten grootschalig aanpakken. Agro Care is born.

Het teeltbedrijf van de toekomst

Met die ontwikkeling legt Agro Care een blauwdruk neer voor de groenteteeltbedrijven zoals we die nu kennen: groot in oppervlakte, efficiënt van opzet, modern van uitvoering. Het is een gedurfde stap. Maar ook één die Agro Care eigen is: aanpakken, recht op het doel af, grenzen durven verleggen. Of, zoals de eerste slogan is: ‘No limits. No nonsense.’ Een kwart eeuw later is het bedrijf groter gegroeid, professioneler ontwikkeld en beter georganiseerd. Met ‘We care for people’ als motto is Agro Care zich veel meer bewust van de grote rol die het bedrijf speelt voor de maatschappij.

Pionier op andere gebieden

Ook op andere gebieden vervulden we een pioniersrol. Onder meer door als een van de eerste glastuinbouwbedrijven te starten met warmtekrachtkoppelingen, voor een optimaal energiemanagement. De stap naar wéér een nieuw tuinbouwgebied, de Wieringermeer in Noord-Holland, was een andere doorbraak. Al in een vroeg stadium ging Agro Care over tot het telen onder groeilicht, in de winter. En om de productie optimaal over de seizoenen te spreiden ging het bedrijf de grens over: richting Marokko en Tunesië. Inderdaad: no limits.

Betrokken, ambitieus, samenwerkend: onze kernwaarden

In een kwart eeuw tijd uitgroeien tot toonaangevende tomatenproducent in Europa. Het is een prestatie die is terug te voeren op onze kernwaarden. Kernwaarden als betrokkenheid, ambitie en samenwerking. Betrokkenheid is terug te zien in veel facetten: betrokkenheid bij de teelt, bij medewerkers, bij de omgeving van bedrijven en vooral bij planeet aarde. Ambitieus zijn we onverminderd, met verdergaande groei - van bedrijf én mensen - in het vooruitzicht. En samenwerken is al vanaf de start de turbo geweest achter de stormachtige groei: met verkooporganisaties, retailers, zaadbedrijven, verpakkingsbedrijven en uitzendbureaus.

Directie Agro Care