Dat er zorg wordt uitgedragen zegt het tweede deel van de naam van Agro Care. Of het nu gaat om de zorg voor de medewerkers die zichzelf elke dag weer inzetten voor het bedrijf of de zorg voor de klanten, zorg is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsfilosofie van Agro Care.

Een hele belangrijke zorg, is die voor de omgeving en het milieu. Om de impact van het bedrijf op het milieu zo klein mogelijk te houden wordt continu gekeken om processen zo efficiënt mogelijk te maken en het gebruik van spaarzame grondstoffen zo veel mogelijk te reduceren.

Energie

Voor de teelt van tomaten in een niet tropisch klimaat is behoorlijk wat energie nodig. Deze energie wordt door Agro Care op een zo efficiënt mogelijke manier verkregen middels 12 wkk’s die bij de verschillende teeltlocaties opgesteld zijn.

Een wkk kan worden vergeleken met een grote scheepsmotor. Deze motoren worden alleen niet aangedreven door diesel, zoals dat in schepen gebeurt, maar met aardgas. In een afgesloten ruimte bij de teeltlocaties wordt aardgas via de wkk’s omgezet in energie (stroom), CO2 en warmte. Voor een kort filmpje over energie uit wkk’s klik hier.

Stroom

De stroom die wordt opgewekt met de wkk’s wordt in de kassen gebruikt om de groeilampen boven de planten te laten branden, de interne transportsystemen te laten rijden en de verpakkingsmachines te laten draaien.

Warmte

De warmte die vrijkomt bij de verbranding wordt opgeslagen in de vorm van heet water in grote warmwaterbuffers naast de kassen. Als de buitentemperatuur zakt wordt dit warme water gebruikt om de kassen te verwarmen.

CO2

De CO2 die vrijkomt is erg waardevol voor Agro Care. De rookgassen van de wkk’s worden, nadat ze gezuiverd zijn, via slangen in de kassen gepompt. In de kassen wordt de CO2 door de planten omgezet in zuurstof. Door de CO2 te gebruiken van de wkk’s kan efficiënter en duurzamer geteeld worden.

Efficiëntie wkk’s

Doordat alle elementen die vrijkomen bij de gasverbranding van de wkk’s gebruikt worden (warmte, stroom, CO2), wordt met de wkk’s een energie efficiëntie van 99% behaald. Vergeleken met traditionele energiecentrales, waarbij warmte en CO2 helemaal niet benut wordt (worden gekoeld met water uit rivieren en de CO2 wordt direct de lucht in geblazen), is deze manier van energie opwekken vele malen minder belastend voor het milieu. Door de benutting van de vrijgekomen CO2 heeft Agro Care op jaarbasis 25.000 ton minder CO2-uitstoot dan een traditionele energiecentrale. Voor een kort filmpje over de energie uit wkk’s klik hier.

Restenergie

De warmte en CO2 die opgewekt wordt met de wkk’s wordt allemaal gebruikt door Agro Care. De stroom is meer dan dat Agro Care zelf nodig heeft. Een gedeelte hiervan wordt door Agro Care terug geleverd aan het netwerk. Hiermee produceert Agro Care stroom voor ongeveer 16.000 huishoudens.

Geothermie

Samen met de collega telers van de ‘Agriport A7’ in Wieringermeer is in 2006 Energiecollectief Wieringermeer (ECW) opgericht. Het doel was destijds, het optimaal realiseren en exploiteren van de energie infrastructuur in dit gebied. Een aantal jaar later werd door ECW gestart met het boren naar een aardwarmtebron welke in 2014 in gebruik werd genomen. Met dit hete water van een bron met een diepte van 2,2 kilometer, besparen de telers door deze geothermie gezamenlijk 20 miljoen M3 aardgas per jaar. Voor Agro Care komt dit op een besparing van gemiddeld 2,3 miljoen M3 aardgas per jaar.

Lichtvervuiling

Om zo min mogelijk zichtbaar te zijn voor de omgeving in de avond en in de nacht is door Agro Care fors geïnvesteerd in de allerbeste scherminstallaties. Door het groeilicht boven de planten produceren de teeltlocaties een behoorlijke hoeveelheid lichtuitstraling. Dit licht mag geen overlast veroorzaken voor het milieu en de omgeving waardoor er gebruik wordt gemaakt van deze verduisteringsschermen. Met deze installaties wordt 98% van het licht afgeschermd. Agro Care was de eerste tomatenteler die begon met het afschermen van licht uit zijn kassen.

Gewasbescherming

Om de tomatenplanten te beschermen tegen ziektes en plagen wordt door Agro Care voornamelijk gebruik gemaakt van biologische gewasbescherming.

Door continu te zoeken naar ongewenste insecten kan snel en efficiënt ingegrepen worden als deze waargenomen worden. Als er een ongewenste indringer wordt gevonden worden er alleen op de desbetreffende plek nuttige insecten ingezet die de ongewenste indringers zullen bestrijden.

Mocht een plaag onverhoopt niet te bestrijden zijn met biologische middelen, dan kan, in het uiterste geval, gebruik worden gemaakt van traditionele, milde bestrijdingsmiddelen. In dit geval zal dit alleen pleksgewijs gebeuren. Het uit de hand laten lopen van een plaag in een kas kan catastrofale gevolgen hebben voor de hele teelt . Het tussentijds moeten ruimen van een gewas heeft grote economische gevolgen en is daarnaast een overbodige verspilling van spaarzame energie.

Water

Voor de teelt van tomaten is veel water en voeding nodig. Doordat de tomaten van Agro Care allemaal op teeltmatten groeien kan efficiënt om worden gegaan met deze elementen.

Deze teeltmatten staan op lange goten in de kas. De voeding en het water worden aangevoerd via kleine slangen met druppelaars die in het wortelgestel van de planten worden gestoken. De plant neemt alleen het water en de voeding op dat het nodig heeft en al het overtollige loopt via de goten weer terug naar de technische ruimte van de kas. Hier wordt het water gezuiverd zodat het hergebruikt kan worden. Door deze recirculatie verdwijnt er geen water en voeding in de bodem.

Het water wat wordt gebruikt voor de teelt is regenwater wat via het dak van de kassen wordt verzameld in grote bassins naast de teeltlocaties.

Door op deze manier te telen is er bij Agro Care voor een kilo tomaten gemiddeld slechts 4 liter water nodig. Ter vergelijk; bij vollegronds tomatenteelt in landen rondom de Middellandse Zee is hier gemiddeld 60 liter per kilo voor nodig. Voor een kort filmpje over water en voeding klik hier.