Agro Care teelt haar 11 tomatensoorten verdeeld over 5 locaties in Nederland, Tunesië en Marokko.

Rilland

Verdeeld over drie verschillende kassen is dit de vestiging van Agro Care waar de organisatie roots heeft liggen. In 1997 werd hier, aan de Bathpolderweg 21, gestart met de bouw van 3,3 hectare kassen. In 1998 werd hier nog eens 3,3 hectare bijgebouwd waarmee deze locatie volgebouwd was.

De volgende stap hier was de bouw van de kas aan de Nieuwe Dwarsweg 1 in 2002. Hier was ruimte voor 10 hectare welke gefaseerd werd gebouwd met uiteindelijk de laatste fase in 2003.

In 2004 werd de laatste kas in Rilland gebouwd aan de Nieuwe Dwarsweg 10. Deze kas beslaat 7,5 hectare waarmee het totaal in Rilland komt op 24,1 hectare.

Wieringermeer

In 2007 werd in het Noord-Hollandse Wieringermeer een stuk grond aangekocht aan het Wagenpad. Op deze locatie was ruimte voor 6 kassen van elk 9,5 hectare. Kas 1 en 2 werden in dat jaar tegelijk gebouwd. Hierna volgde kas 3 in 2009, kas 4 in 2011, kas 5 in 2013 en kas 6 in 2015. Na de fusie tussen Kesgro en Agro Care in juni 2016 groeide het areaal in Wieringermeer met 55,2 hectare. In 2019 is hier 10ha bijgekomen door overname van een bestaande belichte teelt locatie. Hierdoor beslaat het teeltoppervlak van Agro Care Wieringermeer 122,5 hectare in totaal anno 2020.

De Lier

Aan de Laan van Vijverberg 7 in De Lier wordt op 4,2 hectare de Roma Donna (tros pruimtomaat) geteeld.

El Hamma, Tunesië

Aan de rand van de Sahara, bij een natuurlijke warmwaterbron, werd onder de naam Desert Joy gestart met de bouw van de eerste 2,5 hectare kassen in 2013. Inmiddels beslaat het teeltoppervlak in Tunesië 30,5 hectare. In 2019 is de eerste glazen kas bij Desert Joy operationeel gegaan. Voor 2020/2021 staat er een groei van 2 keer 5ha op de planning.  Voor meer aanvullende informatie over Desert Joy en de Fairtrade tomaten die daar worden geteeld klik hier.

Agadir, Marokko

In het westen van Marokko worden, in moderne kassen, op 18,5 hectare de Tombons snoeptomaatjes geteeld.