Troska o dobro pracowników, którzy każdego dnia przykładają się do sukcesu naszego przedsiębiorstwa czy troska o dobro klienta to nieodzowna część filozofii Agro Care, na co wyraźnie wskazuje drugi człon nazwy naszej firmy.

W takim samym stopniu troszczymy się również o dobro otoczenia, a w szczególności środowiska naturalnego. W celu ograniczenia negatywnego wpływu działalności przedsiębiorstwa na środowisko nieustannie staramy się ulepszać wydajność procesów produkcyjnych i w miarę możliwości redukować eksploatację rzadkich surowców naturalnych.

Energia

Do uprawy pomidorów w klimacie innym niż tropikalny potrzeba dużej ilości energii. Energia ta pozyskiwana jest przez Agro Care w jak najbardziej efektywny sposób za pośrednictwem układów kogeneracyjnych znajdujących się w różnych filiach przedsiębiorstwa.

Układ kogeneracyjny można porównać z głównym silnikiem statku. Z ta różnicą, że układy te nie są napędzane olejem, jak ma to miejsce w przypadku silnika statków, lecz gazem ziemnym. W wydzielonym pomieszczeniu obok miejsca uprawy gaz ziemny za pośrednictwem układów kogeneracyjnych zostaje przekształcony w energię (prąd), dwutlenek węgla oraz ciepło.

Prąd

Prąd wytworzony za pośrednictwem układów kogeneracyjnych używany jest w szklarniach do lamp oświetlających uprawy, napędzania wewnętrznych systemów transportowych oraz maszyn do pakowania.

Ciepło:

Ciepło uwalniane w procesie spalania zostaje skumulowane pod postacią gorącej wody w ogromnych buforach ciepła ulokowanych przy szklarniach. Gdy temperatura powietrza spada, ciepła woda używana jest do ogrzewania szklarń.

Dwutlenek węgla

Uwalniany w procesie spalania dwutlenek węgla bardzo się przydaje w procesie hodowlanym. Gazy odlotowe z układów kogeneracyjnych po oczyszczeniu  wpompowywane są do szklarni poprzez gumowe węże. W szklarniach dwutlenek wegla przekształcany jest przez rośliny w tlen. Dzięki pożytkowaniu dwutlenku węgla wydalanemu przez układy kogeneracyjne proces hodowli jest bardziej wydajny, a także bardziej przyjazny środowisku.

Wydajność układów kogeneracyjnych

Dzięki temu, że wszystkie substancje uwalniane w procesie spalania gazu w układach kogeneracyjnych (ciepło, prąd, CO2) są wykorzystywane, wydajność energetyczną uzyskiwana przez Agro Care wynosi 99%. W porównaniu z tradycyjnymi elektrowniami, gdzie uwalniane ciepło oraz dwutlenek węgla wcale nie są wykorzystywane (są chłodzone wodami rzek, a dwutlenek węgla jest wydalany bezpośrednio do atmosfery), stosowany przez nas sposób wytwarzania energii o wiele mniej obciąża środowisko naturalne. Dzięki wykorzystaniu uwalnianego dwutlenku węgla Agro Care w skali rocznej wydala o 25.000 t mniej dwutlenku węgla niż tradycyjna elektrownia.

Nadwyżka energii

Ciepło oraz dwutlenek węgla wytwarzane przez układy kogeneracyjne są w całości wykorzystywane przez Agro Care. Prąd wytwarzany jest w ilościach większych niż Agro Care jest w stanie wykorzystać. Dlatego część prądu oddawana jest przez Agro Care z powrotem do sieci. Tym samym Agro Care wytwarza prąd dla około 16.000 gospodarstw domowych.

Energia geotermiczna

We współpracy z zakładem uprawowym ‘Agriport A7’ w Wieringermeer założyliśmy w 2006 roku Energiecollectief Wieringermeer (ECW).

Przedsięwzięcie miało na celu stworzenie na tym terenie odpowiedniej infrastruktury energetycznej oraz jej optymalną eksploatację. Kilka lat później kolektyw ECW podjął prace wiertnicze w celu dostania się do źródła termalnego, które ukończono w 2014 roku. Dzięki gorącym wodom z tego źródła położonego na głębokości 2,2 km, hodowcy oszczędzają rocznie około 20 mln m3 gazu ziemnego. Agro Care oszczędza dzięki temu średnio 2,3 mln m3 gazu ziemnego rocznie.

Ograniczenie emisji światła

W celu ograniczenia uciążliwości dla otoczenia spowodowanej emisją sztucznego światła wieczorem i nocą, firma Agro Care zakupiła wysokiej jakości system ekranów. W wyniku naświetlania roślin szklarnie emitują ogromne ilości sztucznego światła. W celu zminimalizowania obciążenia środowiska naturalnego oraz otoczenia zdecydowaliśmy się na użycie ekranów zaciemniających. System ten zasłania aż 98% światła. Agro Care jest pierwszym hodowcą pomidorów, który zainstalował w szklarniach system ochrony przed światłem.

Ochrona upraw

W celu ochrony sadzonek pomidorów przed chorobami oraz szkodnikami Agro Care używa przede wszystkim biologicznych środków ochrony upraw.

Dzięki nieustannej kontroli roślin pod względem występowania szkodników, w przypadku ich odkrycia można zadziałać szybko i efektywnie. W miejsce, w którym stwierdzono występowanie niepożądanego intruza, zostają wprowadzone odpowiednie owady, które je zwalczają.

W przypadku gdy szkodniki nie dają się usunąć środkami biologicznymi, w razie konieczności zostają użyte tradycyjne, łagodne środki zwalczania szkodników. Środki te są stosowane tylko miejscowo. Wymkniecie się spod kontroli plagi szkodników w szklarni może mieć katastrofalne skutki dla całej uprawy.  Usuwania roślin podczas ich cyklu wzrastania ma poważne skutki ekonomiczne, a ponadto stanowi niepotrzebną stratę cennej energii.

 Woda:

Do uprawy pomidorów wykorzystuje się duże ilości wody oraz nawozu. Dzięki temu, że pomidory w całości wzrastają na matach uprawowych, Agro Care może w efektywny sposób wykorzystać te dwa elementy?

Maty umieszczone są w podłużnych rynnach. Nawozy oraz woda doprowadzane są do nich poprzez system wężyków zakończonych kapilarami, które są umieszczone systemie korzennym roślin. Roślina pobiera tylko tyle wody oraz nawozu, ile potrzebuje, a ich nadmiar spływa rynnami z powrotem do pomieszczenia technicznego szklarni. Tutaj woda ulega oczyszczeniu w celu ponownego jej wykorzystania. Dzięki takiej cyrkulacji nie marnuje się ani kropla wody oraz nawozu.

Woda używana do podlewania upraw to deszczówka, która spływa z dachu szklarni i gromadzi się w dużych zbiornikach ulokowanych obok szklarń.

Dzięki temu systemowi w celu wyhodowania kilograma pomidorów w Agro Care zużywa się zaledwie 4 litry wody. Dla porównania: przy gruntowej uprawie pomidorów w krajach śródziemnomorskich dla tej samej ilości zbiorów trzeba zużyć średnio 60 l wody.