Harvest House

Wszystkie pomidory wyhodowane przez Agro Care sprzedawane są przez Harvest House z Maasdijk, organizację zrzeszającą hodowców. Organizacja ta liczy sobie około 70 członków, w sumie dysponujących ponad 800 ha powierzchni szklarniowej, co czyni ją jedną z większych organizacji tego typu w Europie.

Pracownicy Harvest House wykonują wszelkie czynności związane ze zbytem oraz marketingiem, administracją, bezpieczeństwem żywności, kontrolą jakości oraz zbiorowym zarządzaniem.

Dzięki intensywnej współpracy z firmą Greenpack organizacja Harvest House jest w stanie szybko i efektywnie podołać też zamówieniom składanym w trybie ‘last minute’ Dzięki sprawnej logistyce firma Greenpack ułatwia swoim nabywcom szybką i sprawną dostawę do klienta.

Harvest House