Stage CO2 reductie

We care for people

Onze belangrijkste arbeidsvoorwaarde

Werken voor een van de grootste tomatentelers van Europa: hoeveel uitdaging wil je elke dag hebben? Bij Agro Care staan we nooit stil. Continu werken we eraan om het nog beter, nog slimmer, nog efficiënter te doen. En daarom hebben we de beste mensen nodig. Mensen in uiteenlopende functies op allerlei niveaus, maar wel met het Agro Care-DNA: ondernemend, slagvaardig, nooit tevreden. Daar krijg je heel wat voor terug: de waardering van een werkgever die begrijpt wat je waard bent, mogelijkheden om verder te komen en een werksfeer die je elke dag inspireert om het beste uit jezelf te halen.

En het zal je misschien verrassen voor een werkgever met onze omvang, maar je merkt ook dat we heel betrokken zijn. We laten je meedelen in de successen die er zijn, we maken als directie regelmatig een ‘Tour de Agro Care’ langs de vestigingen: even bijpraten. En we zijn ook geïnteresseerd in jouw privé: hoe het met je gaat, hoe je het werken bij ons ervaart, en wat we eraan kunnen doen om je werkplezier nog meer te boosten.

Jij gaat antwoord geven op de onderzoeksvraag:

“Op welke manieren kan Agro Care verantwoord haar CO2 emissie reduceren?”

Achtergrond

In het Klimaatakkoord is de ambitie opgenomen om te komen tot een glastuinbouw zonder CO2-emissie in 2050. De glastuinbouwsector heeft de ambitie de CO2-emissie te reduceren tot 2,2 Mton op jaarbasis in 2030 met de benodigde afspraken in het Klimaatakkoord. Dit resulteert in een totale CO2-reductie van circa 3,5 Mton ten opzichte van het huidige emissieniveau. Het klimaatakkoord houdt voor Agro Care in dat zij de CO2-uitstoot met 55% per m² moet reduceren ten opzichte van het emissieniveau per m² van 1990 en in 2050 klimaatneutraal moeten zijn. De noodzaak om duurzamer met energie om te gaan wordt naast het klimaat akkoord ingegeven door de stijgende energiekosten en belasting op CO2 uitstoot.

Binnen dit vraagstuk spelen bedrijfseconomische, technische en teelt-technische aspecten waardoor je op meerdere punten binnen en buiten onze organisatie informatie zal moeten vergaren.

Studierichting

Deze stageopdracht leent zich goed voor een afstudeeropdracht binnen een technisch / economische studierichting.

Binnen de opdracht wordt je begeleid door de operationeel directeur van Agro Care.
Voor deze stage zal een vergoeding van € 300,00 bruto per maand beschikbaar zijn. Dit is inclusief woon- werkvergoeding, zakelijke reizen tussen de vestigingen zijn declarabel tegen € 0,19 per kilometer.

Iets voor jou? Wil je meer informatie over deze vacature?